Politika privatnosti

Pravila privatnosti

Kao operater ove web stranice, vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu vaših osobnih podataka, tretiramo ih povjerljivo i u skladu s trenutnim zakonskim propisima o zaštiti podataka, kao i ovim pravilima o privatnosti. Niže, informiramo vas u skladu s člankom 13. Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije (EU GDPR) o obradi vaših osobnih podataka (u daljnjem tekstu “podaci”).

Definicija pojmova

Sljedeća pravila o privatnosti temelje se na pojmovima koje koristi europski zakonodavac za usvajanje EU GDPR-a. Kako bismo osigurali jednostavno čitanje i razumijevanje, želimo pojasniti korištene termine unaprijed.

U ovim pravilima o privatnosti koristimo, između ostalih pojmova, sljedeće:

a) Osobni podaci

Osobni podaci odnose se na sve informacije koje se odnose na identificiranu ili identificirajuću fizičku osobu (u daljnjem tekstu “ispitanik”). Identificirajuća fizička osoba je ona koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno putem identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

b) Ispitanik (korisnik)

Ispitanik je bilo koja identificirana ili identificirajuća fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju od strane kontrolora odgovornog za obradu.

c) Obrada

Obrada je svaka operacija ili skup operacija koje se provode na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, poput prikupljanja, snimanja, organiziranja, strukturiranja, pohranjivanja, prilagodbe ili izmjene, dohvaćanja, konzultiranja, korištenja, otkrivanja prijenosom, širenja ili na drugi način čineći dostupnim, usklađivanja ili kombiniranja, ograničavanja, brisanja ili uništavanja.

d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

e) Profiliranje

Profiliranje je bilo koji oblik automatske obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na radnu uspješnost te fizičke osobe, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne preferencije, interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanja.

f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenoj fizičkoj osobi bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili identificirajućoj fizičkoj osobi.

g) Kontrolor ili odgovorni za obradu

Kontrolor ili odgovorni za obradu je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka; gdje su svrha i sredstva takve obrade određeni pravom Unije ili države članice, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni pravom Unije ili države članice.

h) Procesor

Procesor je fizička ili pravna osoba, javna vlast, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.

i) Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javna vlast, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to je li treća strana ili nije. Međutim, javna tijela koja mogu primati osobne podatke u okviru određenog upita u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka od strane tih javnih tijela bit će u skladu s primjenjivim pravilima zaštite podataka prema svrsi obrade.

j) Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javna vlast, agencija ili tijelo koje nije ispitanik, kontrolor, procesor i osobe koje pod izravnim nadzorom kontrolora ili procesora ovlašteni su obrađivati osobne podatke.

k) Suglasnost

Suglasnost ispitanika s podacima je bilo kakvo slobodno dano, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje volje ispitanika čijim izjavama ili jasnim pozitivnim djelovanjem označava suglasnost s obradom osobnih podataka koji se odnose na njega.

Kontrolor odgovoran za obradu

Banana Kreativni Online Marketing j.do.o. Katikulić 44 52203 Medulin, Hrvatska banana.com.hr

PDV identifikacijski broj: HR08307551473

Pravni zastupnik: Boris Zakula

Kontaktne informacije E-mail: banana@banana.com.hr

  1. Opće informacije o obradi podataka

a) Opseg obrade podataka

Općenito obrađujemo osobne podatke naših korisnika samo u mjeri potrebnoj za pružanje funkcionalne web stranice, kao i našeg sadržaja i usluga. Obrada osobnih podataka naših korisnika redovito se provodi samo uz pristanak korisnika. Izuzetak se primjenjuje u slučajevima kada prethodno dobivanje suglasnosti nije moguće iz objektivnih razloga i obrada podataka dopuštena je zakonskim propisima.

b) Pravna osnova za obradu podataka

Ako dobijemo suglasnost ispitanika za obradu osobnih podataka, članak 6.(1)(a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) služi kao pravna osnova.

Za obradu osobnih podataka potrebnih za izvršenje ugovora kojeg je ispitanik stranka, članak 6.(1)(b) GDPR-a služi kao pravna osnova. To se odnosi i na obradu podataka potrebnih za izvršenje predradnjičkih mjera. Ako je obrada osobnih podataka potrebna radi usklađivanja s pravnom obvezom kojoj je naša tvrtka podložna, članak 6.(1)(c) GDPR-a služi kao pravna osnova.

U slučaju da vitalni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka, članak 6.(1)(d) GDPR-a služi kao pravna osnova. Ako je obrada potrebna radi zaštite legitimnih interesa naše tvrtke ili treće strane, a ako interesi, temeljna prava i slobode ispitanika ne pretežu nad prvospomenutim interesom, članak 6.(1)(f) GDPR-a služi kao pravna osnova za obradu.

c) Trajanje obrade

Vaše podatke obrađivat ćemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje ugovora, održavanje našeg odnosa ili pridržavanje primjenjivih zakonskih zahtjeva.

Različiti rokovi zadržavanja primjenjuju se na poslovne zapise. Za podatke s poreznim značajem, Porezni zakon općenito propisuje rok zadržavanja od 10 godina, a za druge podatke, Trgovački zakon propisuje 6 godina.

Dok god se ne usprotivite, koristit ćemo vaše podatke u kontekstu našeg povjerenja poslovne suradnje radi međusobne koristi.

Ako želite izbrisati svoje podatke, odmah ćemo ih izbrisati, osim ako zakonske obveze zadržavanja sprječavaju brisanje.

d) Vanjsko hosting

Ova web stranica je vanjski smještena. Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjeni su na poslužiteljima pružatelja usluga hostinga. To može uključivati, posebno, IP adrese, zahtjeve za kontaktom, meta i komunikacijske podatke, podatke o ugovorima, kontaktne podatke, imena, pristupe web stranicama i druge podatke generirane putem web stranice.

Vanjsko hosting se provodi radi ispunjenja naših ugovornih obveza prema našim potencijalnim i postojećim klijentima (Čl. 6.(1)(b) GDPR-a) i u interesu osiguravanja sigurnog, brzog i učinkovitog pružanja naše online ponude od strane profesionalnog pružatelja (Čl. 6.(1)(f) GDPR-a). Ako je dobivena suglasnost, obrada se temelji isključivo na Čl. 6.(1)(a) GDPR-a i § 25(1) TTDSG, u mjeri u kojoj suglasnost uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama na korisničkom terminalnom uređaju (npr. otisak uređaja) u smislu TTDSG-a. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Naši pružatelji usluga hostinga obrađivat će vaše podatke samo u mjeri potrebnoj za ispunjenje njihovih obveza izvođenja i slijedit će naše upute u vezi s tim podacima.

Koristimo sljedeće pružatelje usluga hostinga:

DATACROSS JASTREBARSKO – Mydataknox

SETCOR d.o.o. Čabdin 73 10450 Jastrebarsko

  1. SSL enkripcija

Ova web stranica koristi SSL enkripciju (Secure Socket Layer) za prijenos podataka s vašeg preglednika na naš poslužitelj i na poslužitelje koji pružaju datoteke koje integriramo u našu web stranicu. Prisutnost SSL enkripcije možete prepoznati po prefiksu ‘https’ prije adrese web stranice kojoj pristupate u vašem pregledniku.

Korištenje kolačića

a) Opis i opseg obrade podataka

Naša web stranica koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje pohranjuje internetski preglednik ili putem internetskog preglednika na korisnikovom računalnom sustavu. Kada korisnik posjeti web stranicu, kolačić se može pohraniti na korisnikov operativni sustav. Taj kolačić sadrži karakteristični niz koji omogućuje jedinstveno identificiranje preglednika prilikom ponovnog pristupa web stranici.

Koristimo kolačiće kako bismo našu web stranicu učinili korisnijom. Neki elementi naše web stranice zahtijevaju da se pristupni preglednik može identificirati čak i nakon promjene stranice. Nadalje, koristimo kolačiće na našoj web stranici koji omogućuju analizu ponašanja korisnika.

Podaci prikupljeni na ovaj način su pseudonimizirani tehničkim mjerama. Stoga nije moguće dodijeliti podatke pristupajućem korisniku. Podaci se ne pohranjuju zajedno s drugim osobnim podacima korisnika.

Prilikom pristupa našoj web stranici, korisnik se obavještava o korištenju kolačića u svrhu analize i njihovom pristanku na obradu osobnih podataka.

b) Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu osobnih podataka korištenjem tehnički nužnih kolačića je Čl. 6.(1)(f) GDPR-a. Pravna osnova za obradu osobnih podataka korištenjem kolačića u svrhu analize, pod uvjetom da je korisnik dao pristanak za to, je Čl. 6.(1)(a) GDPR-a.

c) Svrha obrade

Svrha korištenja tehnički nužnih kolačića je olakšati korištenje web stranica za korisnike. Neki dijelovi naše web stranice ne mogu se ponuditi bez upotrebe kolačića. Za to je potrebno da se preglednik prepozna čak i nakon promjene stranice. Podaci korisnika prikupljeni tehnički nužnim kolačićima ne koriste se za stvaranje korisničkih profila.

Upotreba analitičkih kolačića je u svrhu poboljšanja kvalitete naše web stranice i njenog sadržaja. Putem analitičkih kolačića saznajemo kako se web stranica koristi i tako kontinuirano možemo optimizirati našu ponudu.

Naše legitimno zanimanje za obradu osobnih podataka sukladno Čl. 6.(1)(f) GDPR-a također leži u ovim svrhama.

d) Trajanje pohrane, prigovori i mogućnosti uklanjanja

Kolačići se pohranjuju na korisnikovo računalo i prenose našoj web stranici od strane korisnika. Stoga, kao korisnik, imate potpunu kontrolu nad upotrebom kolačića. Promjenom postavki u vašem internetskom pregledniku možete onemogućiti ili ograničiti prijenos kolačića. Već pohranjeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati. To se može učiniti i automatski. Ako su kolačići onemogućeni za našu web stranicu, možda neće biti moguće koristiti sve funkcije web stranice u potpunosti.

Google Fonts (Webfonts)

a) Opseg obrade podataka

Naša web stranica koristi određene fontove od Googlea u svrhu prikaza. Kada se pristupi stranici, preglednik korisnika učitava te fontove. IP adresa korisnika, zajedno s stranicom (internetskom adresom) koju je korisnik posjetio, prenosi se na poslužitelj tvrtke Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). Dodatne informacije o Google fontovima mogu se pronaći na https://developers.google.com/fonts/faq i u Googleovoj politici privatnosti na https://www.google.com/policies/privacy/.

b) Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu osobnih podataka korisnika je Čl. 6.(1)(f) GDPR-a.

c) Svrha obrade podataka

Upotreba Google fontova je za vizualni prikaz tekstualnog sadržaja.

  1. Alati za analizu i oglašavanje

a) Google Tag Manager

Koristimo Google Tag Manager. Davatelj usluge je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Tag Manager je alat koji nam omogućuje integraciju praćenja ili statističkih alata i drugih tehnologija na našoj web stranici. Google Tag Manager ne stvara korisničke profile, ne pohranjuje kolačiće niti provodi neovisne analize. Koristi se isključivo za upravljanje i implementaciju alata integriranih preko njega. Međutim, Google Tag Manager prikuplja vašu IP adresu, koja se također može prenijeti matičnoj tvrtki Google u Sjedinjenim Američkim Državama.

Upotreba Google Tag Managera temelji se na Čl. 6.(1)(f) GDPR-a. Operator web mjesta ima legitimni interes za brzo i jednostavno integriranje i upravljanje različitim alatima na svojoj web stranici. Ako je dobiven pristanak, obrada se temelji isključivo na Čl. 6.(1)(a) GDPR-a i § 25(1) TTDSG, u mjeri u kojoj pristanak uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama na korisničkom uređaju (npr. otisak uređaja) kako je definirano TTDSG-om. Pristanak se može povući u bilo kojem trenutku.

b) Google Analytics

Ova web stranica koristi značajke usluge Google Analytics za web analitiku. Davatelj usluge je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogućuje operatoru web mjesta analizu ponašanja posjetitelja web mjesta. Operator web mjesta prima različite podatke o upotrebi, poput pregleda stranica, trajanja posjeta, korištenih operativnih sustava i podrijetla korisnika. Ti se podaci dodjeljuju odgovarajućem krajnjem uređaju korisnika. Nema dodjele korisničkom ID-u.

Osim toga, pomoću Google Analyticsa možemo zabilježiti pokrete miša, skrolanja i klika, među ostalim. Google Analytics također koristi različite pristupe modeliranju za nadopunjavanje prikupljenih podataka i koristi tehnologije strojnog učenja za analizu podataka.

Google Analytics koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika u svrhu analize korisničkog ponašanja (npr. kolačići ili otisak uređaja). Informacije prikupljene od strane Googlea o korištenju ove web stranice obično se prenose na Google poslužitelj u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se pohranjuju.

Upotreba ove usluge temelji se na vašem pristanku sukladno Čl. 6.(1)(a) GDPR-a i § 25(1) TTDSG. Pristanak se može povući u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u Sjedinjene Američke Države temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalji se mogu pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacija IP adrese

Aktivirali smo anonimizaciju IP adrese na ovoj web stranici. Kao rezultat toga, vaša IP adresa skraćuje se od strane Googlea unutar država članica Europske unije ili u drugim državama članicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru prije nego što se prenese u Sjedinjene Američke Države. Samo u iznimnim slučajevima cijela IP adresa prenosi se na Google poslužitelj u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se skraćuje. U ime operatora ove web stranice, Google će koristiti ove informacije za procjenu vaše upotrebe web mjesta, sastavljanje izvještaja o aktivnosti na web mjestu i pružanje drugih usluga povezanih s aktivnošću na web mjestu i korištenjem interneta operatoru web mjesta. IP adresa koju vaš preglednik prenosi kao dio Google Analyticsa neće se spojiti s drugim Google podacima.

Dodatak za preglednik

Možete spriječiti Googleu prikupljanje i obradu vaših podataka preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik dostupnog na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Više informacija o tome kako Google Analytics obrađuje podatke korisnika može se pronaći u Googleovoj politici privatnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

c) Google oglasi

Operator web mjesta koristi Google oglase. Google oglasi su program internetskog oglašavanja koji pruža Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google oglasi omogućuju nam prikazivanje oglasa u Google pretraživaču ili na web stranicama trećih strana kada korisnici unesu određene pojmove pretraživanja u Google (ciljano oglašavanje po ključnim riječima). Nadalje, ciljano se oglašavanje može prikazivati na temelju korisničkih podataka dostupnih u Googleu (npr. lokacijskih podataka i interesa). Kao operatori web mjesta, kvantitativno možemo procijeniti ove podatke, na primjer, analizirajući koje pretraživačke pojmove su doveli do prikazivanja naših oglasa i koliko je klikova generirano tim oglasima.

Upotreba ove usluge temelji se na vašem pristanku sukladno Čl. 6.(1)(a) GDPR-a i § 25(1) TTDSG-a. Pristanak se može povući u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u Sjedinjene Američke Države temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalji se mogu pronaći ovdje: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

d) Google Ads Remarketing

Ova web stranica koristi značajke Google Ads Remarketinga. Davatelj usluge je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Pomoću Google Ads Remarketinga možemo dodijeliti određene ciljne skupine ljudima koji su interakciju s našim internetskim ponudama i zatim im prikazivati oglase zasnovane na interesima unutar Google oglašivačke mreže (remarketing ili ponovno ciljanje).

Osim toga, ciljne skupine oglasa stvorene pomoću Google Ads Remarketinga mogu se povezati s mogućnostima za korištenje više uređaja koje pruža Google. To omogućuje prikazivanje oglasa zasnovanih na interesima i personaliziranih poruka koje su prilagođene vašoj prethodnoj upotrebi i pregledavanju ponašanja na jednom uređaju (npr. mobilni telefon) i na drugom vašem uređaju (npr. tabletu ili PC-u).

Ako imate Google račun, možete se usprotiviti personaliziranom oglašavanju pomoću sljedeće poveznice: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Upotreba ove usluge temelji se na vašem pristanku sukladno Čl. 6.(1)(a) GDPR-a i § 25(1) TTDSG-a. Pristanak se može povući u bilo kojem trenutku.

Više informacija i odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći u Googleovoj politici privatnosti na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

a) Google praćenje konverzija

Ova web stranica koristi Google praćenje konverzija. Davatelj usluge je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google praćenje konverzija omogućuje Googleu i nama da utvrdimo jesu li korisnici izvršili određene radnje. Primjerice, možemo procijeniti koje gumbe na našoj web stranici korisnici najčešće kliknu i koje proizvode najčešće pregledavaju ili kupuju. Ove informacije koriste se za stvaranje statistika konverzije. Saznajemo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na naše oglase i koje radnje su poduzeli. Ne dobivamo informacije koje osobno identificiraju korisnika. Sam Google koristi kolačiće ili slične tehnologije prepoznavanja u svrhu identifikacije.

Upotreba ove usluge temelji se na vašem pristanku sukladno Čl. 6.(1)(a) GDPR-a i § 25(1) TTDSG-a. Pristanak se može povući u bilo kojem trenutku.

Za više informacija o Google praćenju konverzija, posjetite Googleovu Politiku privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

a) Facebook Pixel

Ova web stranica koristi piksel akcije posjetitelja od Facebooka za mjerenje konverzija. Davatelj ove usluge je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Međutim, prema Facebooku, prikupljeni podaci također se prenose u Sjedinjene Američke Države i druge treće zemlje.

To omogućuje praćenje ponašanja posjetitelja web mjesta nakon što kliknu na oglas na Facebooku i preusmjere se na web mjesto davatelja. To omogućuje procjenu učinkovitosti oglasa na Facebooku u statističke i istraživačke svrhe tržišta i pomaže u optimizaciji budućih kampanja oglašavanja.

Podaci prikupljeni su anonimni za nas kao operatera ove web stranice; ne možemo donijeti zaključke o identitetu korisnika. Međutim, Facebook pohranjuje i obrađuje podatke, omogućavajući povezivanje s odgovarajućim korisničkim profilom i omogućujući Facebooku upotrebu podataka u vlastite svrhe oglašavanja u skladu s Facebookovom Politikom podataka. To omogućuje Facebooku prikazivanje oglasa na Facebook stranicama kao i izvan Facebooka. Mi, kao operator web mjesta, nemamo utjecaja na ovu upotrebu podataka.

Upotreba ove usluge temelji se na vašem pristanku sukladno Čl. 6.(1)(a) GDPR-a i § 25(1) TTDSG-a. Pristanak se može povući u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u Sjedinjene Američke Države temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalji se mogu pronaći ovdje: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

U mjeri u kojoj se osobni podaci prikupljaju na našem web mjestu putem korištenja ovog alata i proslijeđuju Facebooku, mi i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, zajednički smo odgovorni za obradu tih podataka (Čl. 26 GDPR-a). Zajednička odgovornost ograničena je na prikupljanje podataka i njihovo proslijeđivanje Facebooku. Obrada koju provodi Facebook nakon prijenosa nije dio zajedničke odgovornosti. Obveze koje zajednički imamo dokumentirane su u ugovoru o zajedničkoj obradi. Tekst ugovora možete pronaći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema tom ugovoru, odgovorni smo za pružanje informacija o zaštiti podataka prilikom korištenja Facebook alata i za zaštitu podataka sukladnu propisima prilikom implementacije alata na našem web mjestu. Facebook je odgovoran za sigurnost podataka Facebook proizvoda. Prava subjekata podataka (npr. zahtjevi za informacijama) u vezi s podacima obrađenima od strane Facebooka mogu se izravno ostvariti s Facebookom.

Za dodatne informacije o praksama privatnosti Facebooka, molimo pogledajte: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Također možete deaktivirati funkciju remarketinga “Prilagođene publike” u odjeljku postavki oglasa na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen ako imate Facebook račun. Ako nemate Facebook račun, možete se odjaviti od oglasa temeljenih na korištenju Facebooka na web mjestu Europskog interaktivnog digitalnog oglašavanja: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Newsletter

a) Podaci o newsletteru

Ako želite primati newsletter koji se nudi na web mjestu, potrebna nam je vaša adresa e-pošte i informacije koje nam omogućuju provjeru da ste vlasnik navedene adrese e-pošte i da pristajete primati newsletter. Daljnji podaci neće biti prikupljeni ili će biti prikupljeni samo dobrovoljno. Za obradu newslettera koristimo pružatelje usluga newslettera, koji su opisani u nastavku.

b) Sendinblue (Brevo)

Ovo web mjesto koristi Brevo (Sendinblue) za slanje newslettera. Davatelj usluge je Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Njemačka.

Sendinblue je usluga koja omogućuje, između ostalog, organizaciju i analizu kampanja newslettera. Podaci koje unesete u svrhu pretplate na newsletter pohranjuju se na poslužiteljima Sendinblue-a u Njemačkoj.

Analiza podataka od strane Sendinblue-a (Brevo)

Pomoću Sendinblue-a možemo analizirati naše kampanje newslettera. Na primjer, možemo vidjeti je li poruka newslettera otvorena i koji su linkovi kliknuti. To nam omogućuje utvrđivanje, između ostalog, koji su linkovi najčešće kliknuti.

Osim toga, možemo vidjeti jesu li nakon otvaranja/klikanja poduzete određene predefinirane radnje (stopa konverzije). Na primjer, možemo vidjeti jeste li izvršili kupnju nakon klika na newsletter.

Sendinblue nam također omogućuje segmentiranje primatelja newslettera na temelju različitih kategorija (“klasteriranje”). Primatelji newslettera mogu se podijeliti, na primjer, po dobi, spolu ili lokaciji. To nam omogućuje bolje prilagođavanje newslettera odgovarajućim ciljnim skupinama.

Ako ne želite analizu od strane Sendinblue-a, morate se odjaviti s newslettera. U tu svrhu, u svakoj poruci newslettera pružamo odgovarajuću poveznicu.

Detaljne informacije o značajkama Sendinblue-a možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://brevo.com/de/newsletter-software/.

  1. Kontakt obrazac i kontakt putem e-pošte

a) Opis i opseg obrade podataka

Naša web stranica uključuje kontakt obrazac koji se može koristiti za elektroničku komunikaciju. Ako korisnik odabere tu opciju, podaci uneseni u ulaznu masku prenose se nama i pohranjuju. Ti podaci uključuju:

Dodatno

Osim toga, tijekom registracije prikupljaju se sljedeći podaci:

Vaš pristanak dobiva se za obradu podataka u sklopu postupka dostave, a na ovu se politiku privatnosti upućuje.

Alternativno, kontakt može biti ostvaren putem pružene adrese e-pošte. U tom slučaju, osobni podaci poslani s e-poštom bit će pohranjeni.

U ovom kontekstu, podaci se ne prenose trećim stranama. Podaci se koriste isključivo za obradu razgovora.

b) Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu podataka je Čl. 6.(1)(a) GDPR-a ako je korisnik dao pristanak.

Pravna osnova za obradu podataka poslanih putem e-pošte je Čl. 6.(1)(f) GDPR-a. Ako je kontakt putem e-pošte usmjeren na zaključenje ugovora, dodatna pravna osnova za obradu je Čl. 6.(1)(b) GDPR-a.

c) Svrha obrade podataka

Obrada osobnih podataka iz ulazne maske isključivo je u svrhu obrade zahtjeva za kontakt. U slučaju kontakta putem e-pošte, također postoji nužan legitimni interes za obradu podataka.

Ostali osobni podaci obrađeni tijekom postupka dostave služe sprječavanju zlouporabe kontakt obrasca i osiguranju sigurnosti naših informacijskih tehnoloških sustava.

d) Trajanje pohrane

Podaci se brišu čim više nije potrebno postići svrhu njihova prikupljanja. Za osobne podatke iz ulazne maske kontakt obrasca i one poslane e-poštom, to je slučaj kada je razgovor s korisnikom završen. Razgovor se smatra završenim kada se iz okolnosti može zaključiti da je relevantna stvar konačno razjašnjena.

Dodatni osobni podaci prikupljeni tijekom postupka dostave bit će izbrisani najkasnije sedam dana nakon dostave.

e) Pravo na prigovor i brisanje

Korisnik ima mogućnost povući svoj pristanak za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Ako korisnik kontaktira nas putem e-pošte, može u bilo kojem trenutku prigovoriti pohrani svojih osobnih podataka. U tom slučaju razgovor se ne može nastaviti.

Svi osobni podaci pohranjeni u okviru kontakta bit će izbrisani u tom slučaju.

  1. Vaša prava kao subjekta podataka

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), imate sljedeća prava:

a) Pravo na informacije

Možete zatražiti potvrdu od kontrolora je li osobne podatke koji se odnose na vas obrađujemo. Ako se takva obrada odvija, možete od kontrolora zatražiti sljedeće informacije:

(1) svrhe obrade osobnih podataka; (2) kategorije osobnih podataka koji se obrađuju; (3) primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci koji se odnose na vas otkriveni ili će biti otkriveni; (4) predviđeni razdoblje za koje će osobni podaci koji se odnose na vas biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriteriji koji se koriste za određivanje tog razdoblja; (5) postojanje prava na zahtjev od kontrolora ispravka ili brisanja osobnih podataka ili ograničenja obrade osobnih podataka koji se odnose na vas ili prigovora takvoj obradi; (6) postojanje prava na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu; (7) dostupne informacije o izvoru podataka ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika; (8) postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, navedenih u članku 22.(1) i (4) GDPR-a i, barem u tim slučajevima, smislenih informacija o logici uključenoj, kao i značenju i predviđenim posljedicama takve obrade za subjekta podataka.

Imate pravo zatražiti informacije o tome li se osobni podaci koji se odnose na vas prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. U tom kontekstu možete zatražiti informacije o odgovarajućim jamstvima sukladno Članku 46. GDPR-a koja se odnose na prijenos.

b) Pravo na ispravak vaših podataka

Imate pravo od kontrolora bez nepotrebnog odgađanja dobiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas. Imajući u vidu svrhu obrade, imate pravo da se nepotpuni osobni podaci dopune pružanjem dodatne izjave kontroloru.

c) Pravo na ograničenje obrade vaših podataka

Pod određenim uvjetima imate pravo od kontrolora dobiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Ti uvjeti uključuju:

(1) osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje omogućavajući kontroloru da provjeri točnost osobnih podataka;

(2) obrada je nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe;

(3) kontrolor više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali ih vi tražite radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ili

(4) prigovorili ste obradi sukladno članku 21.(1) GDPR-a dok se provjerava jesu li legitimni razlozi kontrolora jači od vaših.

Kada se obrada vaših osobnih podataka ograniči, osim za pohranu, može se obrađivati samo uz vaš pristanak ili radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga važnih javnih interesa Unije ili države članice. Bit ćete obaviješteni od strane kontrolora prije ukidanja ograničenja obrade.

d) Pravo na brisanje vaših podataka

aa) Obveza brisanja

Imate pravo od kontrolora bez nepotrebnog odgađanja dobiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas, a kontrolor ima obvezu izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako se primjenjuje jedan od sljedećih temelja:

(1) osobni podaci koji se odnose na vas više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

(2) povučete pristanak na kojem se temelji obrada prema Članku 6.(1)(a) ili Članku 9.(2)(a) GDPR-a, a nema druge pravne osnove za obradu;

(3) prigovorili ste obradi sukladno Članku 21.(1) GDPR-a, a nema pretežnih legitimnih razloga za obradu, ili ste prigovorili obradi sukladno Članku 21.(2) GDPR-a;

(4) osobni podaci koji se odnose na vas nezakonito su obrađeni;

(5) brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas potrebno je radi ispunjenja zakonske obveze u pravu Unije ili države članice kojoj je kontrolor podložan;

(6) osobni podaci koji se odnose na vas prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva navedenih u Članku 8.(1) GDPR-a.

bb) Obavijest trećim stranama

Ako je kontrolor osobne podatke koji se odnose na vas učinio javnima i obvezan je sukladno Članku 17.(1) GDPR-a izbrisati osobne podatke, kontrolor će, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio kontrolore koji obrađuju osobne podatke da ste vi, kao ispitanik, zatražili brisanje od tih kontrolora bilo kakvih veza s tim osobnim podacima ili njihovih kopija.

cc) Izuzeci

Pravo na brisanje ne primjenjuje se ako je obrada potrebna:

(1) za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informacija;

(2) za ispunjenje zakonske obveze koja zahtijeva obradu prema pravu Unije ili države članice kojoj je kontrolor podložan ili za obavljanje zadaće koju obavlja u javnom interesu ili u obavljanju službene ovlasti povjerene kontroloru;

(3) iz razloga javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s Člankom 9.(2)(h) i (i) te Člankom 9.(3) GDPR-a;

(4) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, znanstvenih ili povijesnih istraživačkih svrha ili statističkih svrha u skladu s Člankom 89.(1) GDPR-a, ako bi pravo navedeno u odjeljku a) vjerojatno onemogućilo ili ozbiljno oslabilo postizanje ciljeva te obrade ili

(5) za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

e) Pravo na informiranje

Ako ste ostvarili svoje pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade protiv kontrolora, kontrolor je dužan obavijestiti svakog primatelja kojem su otkriveni osobni podaci koji se odnose na vas o svakom ispravku ili brisanju podataka ili ograničenju obrade, osim ako to nije nemoguće ili uključuje nesrazmjeran napor. Imate pravo biti obaviješteni o tim primateljima od kontrolora.

f) Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primiti osobne podatke koji se odnose na vas, a koje ste pružili kontroloru, u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Također imate pravo prenijeti te podatke drugom kontroloru bez ometanja od kontrolora koji su vam pružili osobne podatke, ako:

(1) obrada se temelji na privoli sukladno Članku 6.(1)(a) ili Članku 9.(2)(a) GDPR-a ili na ugovoru sukladno Članku 6.(1)(b) GDPR-a; i

(2) obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

Koristeći to pravo, imate pravo da se osobni podaci koji se odnose na vas izravno prenose s jednog kontrolora na drugi, gdje je to tehnički izvedivo. To ne smije nepovoljno utjecati na prava i slobode drugih. Pravo na prenosivost podataka ne primjenjuje se na obradu potrebnu za izvršavanje zadatka u javnom interesu ili u obavljanju službene ovlasti koja je povjerena kontroloru.

g) Pravo na prigovor

Imate pravo prigovoriti, iz razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju, u bilo kojem trenutku obradi osobnih podataka koji se odnose na vas, a koja se temelji na Članku 6.(1)(e) ili (f) GDPR-a, uključujući izradu profila na temelju tih odredbi.

Kontrolor više neće obrađivati osobne podatke koji se odnose na vas, osim ako kontrolor ne dokaže uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci koji se odnose na vas obrađuju u svrhu izravno oglašavanja, imate pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku obradi osobnih podataka koji se odnose na vas za takvo oglašavanje, što uključuje izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim oglašavanjem.

Ako prigovorite obradi u svrhu izravnog oglašavanja, osobni podaci koji se odnose na vas više neće se obrađivati u te svrhe. Imate mogućnost ostvariti svoje pravo na prigovor putem automatiziranih sredstava uz tehničke specifikacije u vezi s korištenjem usluga informacijskog društva, bez obzira na Direktivu 2002/58/EZ.

h) Pravo povlačenja privole

Imate pravo povući svoju privolu za obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

i) Pravo podnošenja pritužbe nadzornom tijelu za zaštitu podataka

Bez obzira na bilo koje drugo upravno ili pravno sredstvo, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici uobičajenog prebivališta, mjesta rada ili mjesta navodnog kršenja, ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši GDPR. Nadzorno tijelo kojem je pritužba podnesena obavijestit će podnositelja pritužbe o napretku i ishodu pritužbe, uključujući mogućnost pravnog sredstva sukladno Članku 78. GDPR-a.

Pošaljite upit i ostvarite suradnju!

Od sjajnog novog partnerstva dijeli vas samo jedan e-mail. Kontaktirajte nas već danas za vaš web projekt. Mi smo wordpress specijalisti kojima možete vjerovati.

Sastanci su mogući putem svih digitalnih kanala.